×
meWATCH - Video | TV | Movies
Mediacorp Pte Ltd
Seithi 2020

Seithi 2020

இன்றைய சூழலில் வேலை வாய்ப்புகள் - "எதிரொலிக்" குழுவினரின் இணையக் கலந்துரையாடல்
3 Min

By meWATCH Published: 17 Oct 2020 Audio: Tamil

மீடியாகார்ப் தமிழ்ச் செய்தி, நடப்பு விவகாரப் பிரிவின் "எதிரொலி" குழு சிங்கப்பூரில் உள்ள வேலை வாய்ப்புகள் குறித்த கலந்துரையாடலை நடத்தியுள்ளது.

Episodes
  • Seithi 2020
    Now Playing
    இன்றைய சூழலில் வேலை வாய்ப்புகள் - "எதிரொலிக்" ...
    3 Min
Show More
Seithi 2020
You May Also Like
Report a problem